Čeština jako druhý jazyk

Česká škola bez hranic Rhein-Main nabízí žákům školou povinným, jejichž čeština není na úrovni mateřštiny, specifický výukový program nazvaný Krtečci a jejich kamarádi nebo Čtyřlístci a jejich kamarádi.

Nabídka se orientuje na žáky ve věku 6-8 let, kteří jsou zařazeni do skupin Krtečci (1. třída) a Čtyřlístci (2. třída). Právě toto zařazení je klíčové, neboť mezi vrstevníky vznikne přirozenou cestou zdravé konkurenční prostředí, ve kterém sociální složka hraje velice důležitou úlohu. Žáci stejného věku, avšak různé jazykové úrovně češtiny, se vzájemně inspirují, motivují a podporují tak, aby v období jednoho roku až dvou let byly rozdíly vyrovnány. Žák, u něhož čeština byla na počátku programu na úrovni druhého jazyka, má tak dostatek času a mnohem větší šance zařadit se do klasické výuky.

Ve výuce věnuje pedagog s pomocí odborného asistenta žákům zvýšenou pozornost. Pedagog se navíc při vytváření správného prostoru pro rozvíjení osobnosti a jazykové vybavenosti každého takového dítěte vždy opírá o jeho rodinu, která je nejdůležitějším a největším zdrojem mluvené češtiny. Tu škola následovně několik hodin týdně rozvíjí a obohacuje.

Cílem České školy bez hranic Rhein-Main je umožnit žákovi, pro něhož je čeština druhým jazykem, plnohodnotně se zařadit do výuky respektující Rámcový vzdělávací program.

Naši vyškolení pedagogové mají s tímto způsobem práce více než šestiletou zkušenost a vynikající výsledky. Takřka ve všech případech se nám podařilo žáky, u nichž byla čeština původně druhým jazykem, zařadit úspěšně do klasické výuky, ve které žáci nadále úspěšně pokračují.

 

Jak poznám úroveň jazyka u svého dítěte?

ČEŠTINA JAKO DRUHÝ JAZYK: dítě češtině rozumí, aktivně však komunikuje omezeně (přiměřeně až velmi málo). Dítě je schopno s pomocí pedagoga a asistenta orientovat se ve výuce a spolupracovat s vrstevníky. Prokazuje aktivní snahu učit se, snaží se iniciativně rozšiřovat slovní zásobu a rozlišit písmena. Snaží se naučit česky psát i číst, aby mohl s českými knihami pracovat bez pomoci jiných. Rodiče s dítětem aplikují po celou dobu důsledně pravidla vícejazyčné výchovy, aktivně spolupracují s pedagogem. Dítěti vytvářejí vědomě dostatek příležitostí k interakci s češtinou (buď pravidelná setkání s česky hovořícími vrstevníky v německém bydlišti nebo pořádají výlety a dlouhodbější pobyty v Čechách u rodiny a přátel). Ze zkušenosti víme, že jde nejčastěji o děti, jejichž rodiče sice mají vřelý vztah k českému jazyku, ale z různých důvodů pro ně nebylo možné vytvořit dítěti prostředí s dostatečnými podněty v českém jazyce. Do této skupiny často patří také děti tzv. třetí/čtvrté generace. Základní podmínkou úspěchu bývá v tomto případě vnitřní motivace dítěte česky se naučit.  

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: dítě česky neumí nebo rozumí velmi málo. Často není schopno aktivně komunikovat. Příležitostí, kdy a s kým mluvit česky nebo vůbec kde slyšet češtinu, je velice málo, někdy dokonce nejsou žádné. Dítě není schopno bez pomoci česky mluvícího doprovodu či dokonce překladů do němčiny reagovat na jednoduché otázky. Kontakty s češtinou jsou velmi omezené. 

 

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC RHEIN-MAIN - jsme výjimeční v každém detailu!

V České škole Rhein-Main vyučujeme předškolní děti ve třech skupinách.
Děti jsou rozděleny podle věku, ve skupině je max. 15 dětí.