Čeština jako mateřský jazyk

Předškolní výchova

Česká škola bez hranic Rhein-Main se v předškolní výchově zaměřuje na děti, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí. Informace k  vícejazyčnosti naleznete zde.
Přihlášku a ceník naleznete zde, termíny setkání s rozvrhem v pravém sloupci zde.

 

více zde > 

Školní výuka

Školní výuka České školy bez hranic Rhein-Main je zaměřena výhradně na děti, které jsou důsledným způsobem vychovávány vícejazyčně. Děti s češtinou jako mateřský jazyk jsou schopny zvládnout učivo předepsané Ministerstvem školství ČR bez větších potíží. Děti s úrovní čeština jako druhý jazyk jsou zařazeny v první a druhé třídě do třídy s mateřštinou, je jim však věnovaná zvýšená pozornost, jelikož v každé skupině vyučuje tandem dvou vyučujících - hlavní a pomocný pedagog. Kapacita jedné skupiny je min. 5 a max. 15 žáků. Cílem v tomto případě je umožnit dětem postupné zařazení v průběhu dvou po sobě jdoucích let do klasické výuky dle Rámcového vzdělávacího programu ČR.

více zde > 

Výuku na 1. a 2. stupni v České škole Rhein-Main 
vedou zkušení pedagogové 
odbornými asistenty