Historie projektu Česká škola Rhein-Main

16. 11.  2019 - žáci České školy bez hranic Rhein-Main zasadili v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce Lípu Václava Havla. Vytvořili tak ve Frankfurtu ve veřejném prostoru ojedinělé místo pro setkávání Čechů https://www.mzv.cz/berlin/cz/aktuality/x2019_11_20_Frankfurt_1989.html Lípa je zasazena v parku Rothschildů.

30. 09. 2019 - Česká škola bez hranic Rhein-Main se stala smluvním partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (číslo smlouvy MSMT-27255/2019-2) a je zařazena na oficiální seznam poskytovatelů vzdělávání v zahraničí. Seznam poskytovatelů zde.

06. 12. 2018 - založení mezinárodní literárně-výtvarné soutěže Tož to je hezký, která se jako jediná na světě zaměřuje na děti s českými kořeny, které dlouhodobě žijí v zahraničí (ve věku 0-16 let). Škola vyhlašuje nový ročník vždy k 28.10., uzávěrka příjmu prací je v březnu následujícího roku a slavnostní vyhlášení výsledků se koná v červnu.

10/2018          - Česká škola bez hranic Rhein-Main se zapojila do projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje nezisková organizace Post Bellum. Jako jedna z mála zahraničních škol se spolupodílí na mapování života Čechů v zahraničí. Dosavadní výstupy zde – Pavel Taussig a Peter Brössler.

01. 07.  2018 - přijetí České školy Rhein-Main do spolku Česká škola bez hranic, oprávnění používat od tohoto data označení Česká škola bez hranic Rhein-Main (toto oprávnění nese celosvětově pouze osm škol).

26. 08. 2017 - slavnostní otevření České školy Rhein-Main a zahájení nového školního roku s počtem 62 žáků. Podpořit otevření školy přijel patron školy, předseda stálé komise Senátu PČR pro Čechy žijící v zahraničí a senátor pan PhDr. Tomáš Grulich. Úspěšný start přišla popřát také paní Patrizia Natali-Kaben, ředitelka Kinderzeit-Schule, v jejíž prostorách výuka českého jazyka probíhá od července 2014.

17. 05. 2017 - veřejná prezentace nového projektu Česká škola Rhein-Main, jehož cílem bylo rozšířit vzdělávací nabídku i do dalších měst regionu Porýní a Mohan.

01. 02. 2015 - podpis smlouvy mezi ČŠBH Frankfurt a MŠMT ČR/poskytovatel vzdělávání v zahraničí.

06. 09. 2014 - výuka zahájena v nových prostorách se 120 žáky a studenty.

15. 07. 2014 - přestěhování České školy do nových prostor, zahájení spolupráce s Die Kinderzeitschule ve Schwalbachu.

01. 09. 2012 - přijetí České školy Frankfurt do mezinárodní sítě Českých škol bez hranic; zahájení nového školního roku s počtem 90 dětí.

01. 09. 2011 - rozšíření činnosti o výuku dětí školou povinných (počet dětí: 75, celkem bylo otevřeno osm tříd, nabídka byla rozšířena o výuku češtiny pro dospělé). Stěhování školy do nových prostor Lehrerkooperative ve Frankfurtu-Hausen.

05. 02. 2011 - zahájení činnosti České školy Frankfurt výukou předškolních dětí - Česká školka Frankfurt (počet dětí: 45, otevřeny byly první tři skupiny s názvem Broučci). Výuka probíhala v centru Frankfurtu nad Mohanem v Haus der Volksarbeit.

07. 12. 2010 - první informační schůzka ohledně založení České školy ve Frankfurtu. Schůzku organizovala Kateřina Spieß VelčovskáJana Janoušková, termínu se zúčastnila zakladatelka mezinárodní sítě Českých škol bez hranic Lucie Boucher a ředitel Českého centra Berlín Martin Krafl.

V Kinderzeit- schule máme výborné zázemí, profesionální vybavení a velkorysé prostory.

Máme krásné prostory

Historicky první komisionální zkoušky

Vyučujeme ve Schwalbachu

Založení spolku Vita Bohemica e.V.