Základní informace

 

Aktuálně přesouváme obsah webu na novou doménu: vicejazycnavychova.cz

 

Česká škola bez hranic Rhein-Main (dále jen ČŠBH RM) zajišťuje pravidelnou a systematickou výuku pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let jako doplňkovou aktivitu jednou týdně v různých městech regionu Porýní a Mohanu. 

Termíny výuky a rozvrh hodin jsou zveřejněny v pravém sloupci. Aktuální informace z dění ve škole najdete na našem facebooku: #CeskaskolabezhranicRheinMain

Naším cílem je podpořit rodiče a děti ve vícejazyčné výchově. Vzdělávací program školy respektuje vzdělávací koncepci ČR a odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství ČR. Garantem vysoké kvality České školy bez hranic Rhein-Main jsou vysokoškolsky vzdělaní pedagogové a další kvalifikovaní pracovníci s mnohaletou praxí z oblasti vícejazyčné výchovy.

Obsahem ČŠBH RM je výuka českého jazyka u dětí, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí v tomto regionu a zároveň rozšíření znalostí českých reálií. Cílem je výchova česky mluvící mladé generace, která vyrůstá v zahraničí takovým způsobem, aby byla schopna nejen česky hovořit, číst a psát, ale také si zachovat povědomí o svých kořenech v mezinárodním kontextu.

Strukturu a formu výuky zajišťuje lingua materna Konzept®. Tento ojedinělý koncept se zabývá výchovou a vzděláváním dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí. Autorkami konceptu jsou zakladatelky České školy bez hranic Frankfurt nad Mohanem a České školy bez hranic Rhein-Main.

Jazyk je to, co zahraniční Čechy spojuje. Základní vzdělávací program je proto zaměřený na předškolní výchovu a školní výuku dětí, jejichž český jazyk je na úrovni mateřského, případně druhého jazyka. Školu rozšiřují další doplňkové kurzy čeština jako cizí jazyk pro děti i dospělé a další výchovně-vzdělávací projekty v českém jazyce pro širokou veřejnost jako divadelní a hudební kroužek, nabídka logopedických konzultací, organizace kulturních akcí nebo nabídka sportovního vyžití jako například strollen (volně přeloženo kočárkování).

Posláním ČŠBH RM je vychovávat v zahraničí mladou generaci Čechů s úzkým vztahem k České republice. Aktivně reprezentujeme Českou republiku a šíříme její dobré jméno. Svým úsilím se v Německu snažíme rozvíjet intelektuální, ekonomický a sociální potenciál, který tito jazykově vybavení mladí lidé s mezinárodní zkušeností pro český stát představují.

Česká škola bez hranic Rhein-Main uzavřela s MŠMT ČR smlouvu o zajištění vzdělávání občanům České republiky a tudíž je zařazena na seznam poskytovatelů vzdělávání v zahraničí. Jsme tedy oprávněni vydávat svým žákům platná osvědčení, na jejichž základě jsou žákům v kmenových školách v ČR vydávána oficiální vysvědčení (bez zkoušek).
Záštitu nad Českou školou bez hranic Rhein-Main převzala příspěvková organizace České centrum Berlín, škola je aktivním členem spolku sdružujícího české zahraniční školy, Česká škola bez hranic. Patronem ČŠBH RM je předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a senátor Ing. Tomáš Czernin. Zřizovatelem a správcem školy je nestátní nezisková organizace czentrum gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt). 

Přihlášku, ceník a další informace ke stažení najdete zde

 

Upozorňujeme na důležité změny ve školském zákonu.

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC RHEIN-MAIN - jsme výjimeční v každém detailu!

 

Bez Vaší podpory a spolupráce by ČŠBH Rhein-Main nebyla tím, čím je. Děkujeme!
 

 

 
  

 


 

 

 

 

 
Školní rok 2021/22 ZMĚNY VYHRAZENY

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 
ZIMNÍ POLOLETÍ 2021/2022:
Září: 04./ 11./ 18./ 25.
Říjen: 02./ 30.
Listopad: 06./ 13./ 20./ 27.
Prosinec: 04./ 11./18.
Leden: 15./ 22./ 29.
 
LETNÍ POLOLETÍ 2022:
Únor: 05./ 12./ 19. / 26.
Březen: 05./ 12./ 19./ 26.
Duben: 02./ 30.
Květen: 07./ 14./ 21.
Červen: 11./ 18./ 25.
 
Rozvrh hodin:
BROUČCI I    08:30 - 09:30 hod.
BROUČCI II   08:30 - 10:00 hod.
BROUČCI III  09:00 - 11:00 hod.
ŠKOLNÍ VÝUKA
1.stupeň         10:00 - 14:15 hod.
2. stupeň        10:15 - 14:30 hod.