10 let výročí

10 let výročí

VZPOMÍNKA ZAKLADATELKY: UTEKLO TO JAKO VODA.....

Naše česká škola si dnes připomíná 10 let od svého založení.

Historicky poprvé zahájila česká škola ve Frankfurtu činnost v sobotu 05.02.2011 výukou předškolních dětí. Otevření předcházelo takřka rok práce a přestože jsme tehdy počítali s přibližně dvaceti dětmi, přihlášky jsme obdrželi od 45 dětí. Učebna, kterou jsme si pronajali v centru Frankfurtu v Haus der Volksarbeit doslova praskala ve švech. Počtem přihlášených jsme se však nenechali zaskočit a výuku zahájili pro všechny zájemce.
Některé z rodin potkáváme pořád ještě v naší škole doteď a to nás nesmírně těší. Děkujeme tímto za Vaši dlouhodobou přízeň!

V září 2011 škola přijala dalších 40 školáků a přestěhovala se do větších prostor v městské části Hausen, kde jsme vyučovali do roku 2014. Většina z Vás si určitě vzpomíná také na stěhování do Schwalbachu, kde jsme setrvali až do října loňského roku.

Dnes v České škole bez hranic Rhein-Main, v nových prostorách v Zeppelinheimu, vyučujeme nejen děti s českými kořeny ve věku od 18 měsíců do 15 let, ale také dospělé. Rodiny k nám dojíždějí ze všech okolních spolkových zemí! Školu jsme na začátku založili jako spolek, v roce 2017 přerostla v nestátní neziskovou organizaci czentrum. Existenci školy doprovázelo několik mylníků, jedním z nich byl např. rok 2019, kdy jsme společně s dětmi v centru Frankfurtu, v parku Rothschildů, vysadili Lípu Václava Havla, čímž se nám podařilo vytvořit veřejné místo pro setkávání Čechů ve Frankfurtu. Pokud budete mít čas, zajděte si k naší lípě na procházku. Zde můžete otevřít vzpomínkové video na tehdejší školní rok.

Stála jsem u zrodu české školy a přiznám se Vám, že mě v roce 2010 vůbec nenapadlo, jakou cestu ujdeme. Našim cílem bylo pouze podpořit rodiny ve vícejazyčné výchově. Chtěli jsme umožnit dětem najít si česky mluvící kamarády a rodičům nabídnout jednou týdně možnost navázat kontakty a vyměnit si zkušenosti. Reportáž o našich začátcích dnes přinesl dokonce také Český rozhlas - poslechněte si rozhovor. Fotka výše je již historická a to z 27.01.2011. Poznali jste na ní moji maličkost a také naše učitelky Helenu Ennis a Marii Neuhaus? Ano, ty s námi spolupracují od samého začátku. Není to hodno obdivu? 

Dnes vyučujeme ve výchovně-vzdělávacím, kulturním a společenském CZENTRU Čechů a Slováků, které jsme symbolicky k 17. listopadu 2020 za podpory pana ministra zahraničí, Tomáše Petříčka, a dalších osobností otevřeli pro českou a slovenskou komunitu. Ano, nyní nás v provozu limitují vládní opatření. Ale jako jediná instituce v regionu nabízíme bezpečné a příjemné místo pro setkávání krajanů sedm dnů v týdnu a to nejen v České, ale také v nově založené Slovenské škole Rhein-Main.