Český muzikant

Česká škola bez hranic Rhein-Main nabízí hudební kroužek s názvem Český muzikant. Kurz je vhodný také pro externí zájemce, pokud žáci nemají možnost zúčastnit se klasické výuky.

Hudba pozitivně působí na správný a harmonický vývoj dětí, pomáhá jim rozvíjet český jazyk a díky zapojení vícero smyslů správné a trvalé usazení českých výrazů a české mluvy jako celku.

Kroužek určený pro děti ve věku 4 - 9 let je zaměřen na rozvíjení dětské psychomotorikyhudebního vnímáníčeského jazyka a hudební gramotnosti. V kroužku si děti rozvíjí svůj hudební sluch, dětskou tvořivostrytmické cítění, ale také fantazii, smysl pro humor a odvahu.

Místo kurzu: Kinderzeitschule/Schwalbach a.T.
Vedoucí kurzu: Petra Poláková
Cena kurzu: 45

V jednom pololetí se pravidelně uskuteční 10 setkání á 45 minut ve dvou kurzech - polední (11:45 - 12:30 hod.) a odpolední (13:50 - 14:35 hod.) V zimním pololetí 2018/2019 je otevren pouze polední kurz. Kurzy jsou otevřeny při naplnění minimálního počtu šesti 6 dětí, ideální počet ve skupině je max. 10 dětí.

Kurz jsme zahájili v sobotu, 8. září 2018. Další vzorová/zkušební hodina se uskuteční 02. února 2019.

TERMÍNY ZIMNÍ POLOLETÍ 2018/2019:
8., 15., 22. září, 20. a 27. října, 3., 10. a 24. listopadu, 1. prosince, 19. ledna.

TERMÍNY LETNÍ POLOLETÍ 2019:
2., 16. a 23. února, 9., 16. a 23. března, 6. dubna, 11., 18. a 25. května

Jak se přihlásit?
Pokud jste žákem ČŠBH RM, stačí zakřížkovat příslušné políčko kurzu na původní přihlášce v kanceláři vedení.
Pokud jste externí zájemce, stáhněte si přihlášku a vyplněnou ji odevzdejte do 30.11. pro letní pololetí/ do 15.6. pro zimní pololetí nebo celý školní rok - přímo lektorce kurzu nebo vedení školy.
Děkujeme a těšíme se na Vás!

ČESKÁ ŠKOLA  BEZ HRANIC RHEIN-MAIN - jsme výjimeční v každém detailu!