Hledáme

Česká škola bez hranic Rhein-Main nabízí výuku dětem ve věku 18 měsíců až 15 let na různých místech v regionu Rhein-Main vždy jednou týdně. Našim cílem je naučit vícejazyčně vychovávané děti v Německu správně používat český jazyk a doplnit znalosti českých reálií. Záštitu nad Českou školou Rhein-Main převzalo České centrum Berlín, škola je členem spolku sdružujícího české zahraniční školy, Česká škola bez hranic.

V současné chvíli hledáme nové kolegy a kolegyně do naší sobotní školy ve Schwalbachu am Taunus.

Lektory

Předpoklady pro práci:

mateřský jazyk čeština (výborná znalost);
spolehlivost, příjemné vystupování a laskavý přístup k dětem;
ukončené studium pedagogiky nebo humanitních oborů, v ideálním případě se zaměřením na český jazyk a literaturu, dějepis a zeměpis pro 1. a 2. stupeň základní školy;
trvalé bydliště v regionu Rhein-Main (závazek trvalého pobytu na minimálně dva roky);
podmínkou je bezúhonnost (čistý rejstřík trestů).

Naše nabídka:

vedení vlastní skupiny dětí (máme vypracovanou vlastní vzdělávací koncepci, která Vaši práci podpoří);
dostatek volného prostoru pro samostatnou práci;
příjemné pracovní klima;
nabídka účasti na školení ke zlepšení kvalifikace;
zázemí mezinárodního projektu;
reference v českém a německém jazyce;
ohodnocení na bázi honorářů - nejedná se o klasický pracovní poměr na plný úvazek (živnostenský list však není potřeba).

Pokud máte zájem podílet se na unikátním projektu České školy bez hranic Rhein-Main, zašlete svou přihlášku (v češtině strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis) na adresu info@ceskaskolarheinmain.de Upozorňujeme, že není možné proplácet jízdné za dopravu na pohovor z ČR. Termín schůzky se však budeme snažit v rámci našich možností přizpůsobit Vašim potřebám.

 

Odborné asistenty

Předpoklady pro práci:

mateřský jazyk čeština (výborná znalost);
spolehlivost, příjemné vystupování a laskavý přístup k dětem;
studium pedagogiky nebo humanitních oborů;
minimálně pětiměsíční pobyt v Německu, v ideálním případě v rámci výměnných studentských programů;
zkušenosti s výukou češtiny pro cizince nebo s integrací cizojazyčných dětí do kolektivu jsou vítány, stejně tak jako upřednostňujeme zkušenost s prací s dětským kolektivem;
znalost německého jazyka není podmínkou, avšak výhodou;
podmínkou je bezúhonnost (čistý trestní rejstřík).

Naše nabídka:

spolupráce při výuce pod vedením zkušeného lektora;
nabytí cenných zkušeností v oblasti pedagogiky u mnohojazyčně vychovávaných dětí;
nabídka účasti na školení ke zlepšení kvalifikace;
možnost realizace vlastních nápadů v rámci výuky a v rámci organizace mimoškolních akcí;
příjemné pracovní klima;
zázemí mezinárodního projektu;
reference v českém a německém jazyce;
symbolické finanční ohodnocení v rámci odborné praxe na základě odpracovaných hodin;

Pokud máte zájem podílet se na unikátním projektu České školy bez hranic Rhein-Main, zašlete svou přihlášku (v češtině strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis) na adresu info@ceskaskolarheinmain.de  Upozorňujeme, že není možné proplácet jízdné za dopravu na pohovor z ČR. Termín schůzky se však budeme snažit v rámci našich možností přizpůsobit Vašm potřebám.

 

Dobrovolníky

a šikovné pomocníky pro organizaci jednorázových mimoškolních činností. Jste ochotní rodiče, prarodiče nebo studenti, kteří mají nápady, zájem či možnost uspořádat v českém jazyce pro děti jednorázový program v podobě exkurzí, výletů, předčítání knížek, tvořivosti nebo pohybové průpravy? Jsme otevřeni nápadům, které pomohou zpestřit našim žákům život v Německu. Velice rádi Vás v realizaci Vašich nápadů podpoříme. Kontakt: info@ceskaskolarheinmain.de

Českého dětského psychologa

Česká škola bez hranic Rhein-Main buduje síť k česky hovořícím odborníkům, kteří působí v regionu Rhein-Main a mají zájem poskytovat dle potřeby našim klientům odborné poradenství či další služby v místě působnosti školy. Rádi postoupíme kontakty na Vás všem, kteří Vaše odborné znalosti a schopnosti potřebují. V případě zájmu se obraťte na vedení školy. Kontakt: info@ceskaskolarheinmain.de

Českého pediatra a další lékaře

Česká škola bez hranic Rhein-Main buduje síť k česky hovořícím odborníkům, kteří působí v regionu Rhein-Main a mají zájem poskytovat dle potřeby našim klientům odborné poradenství či další služby v místě působnosti školy. Rádi postoupíme kontakty na Vás všem, kteří Vaše odborné znalosti a schopnosti potřebují. V případě zájmu se obraťte na vedení školy. Kontakt: info@ceskaskolarheinmain.de

České právníky

Česká škola bez hranic Rhein-Main buduje síť k česky hovořícím odborníkům, kteří působí v regionu Rhein-Main a mají zájem poskytovat dle potřeby našim klientům odborné poradenství či další služby v místě působnosti školy. Rádi postoupíme kontakty na Vás všem, kteří Vaše odborné znalosti a schopnosti potřebují. V případě zájmu se obraťte na vedení školy. Kontakt: info@ceskaskolarheinmain.de

Českého logopeda

Česká škola bez hranic Rhein-Main buduje síť k česky hovořícím odborníkům, kteří působí v regionu Rhein-Main a mají zájem poskytovat dle potřeby našim klientům odborné poradenství či další služby v místě působnosti školy. Rádi postoupíme kontakty na Vás všem, kteří Vaše odborné znalosti a schopnosti potřebují. V případě zájmu se obraťte na vedení školy. Kontakt: info@ceskaskolarheinmain.de

Výuka předškolních dětí trvá od 60 do 120 minut, žáci školou povinní mají 5 vyučovacích hodin.
Sobotní výuku organizujeme ve Schwalbachu.