Němčina jako cizí jazyk pro dospělé

Němčina jako cizí jazyk

V České škole bez hranic Rhein-Main nabízíme výuku německého jazyka pro dospělé na různých úrovních.

Výuka v jednotlivých skupinách probíhá paralelně s výukou dětí (v soboty mezi 9:30 – 14:00 hod. ve Schwalbachu), rozvrh hodin je přizpůsoben potřebám složení skupiny studentů v daném pololetí. 
Předpokladem přijetí je složení vstupního testu, který je vodítkem  k zařazení do kurzu dle úrovně znalostí zájemců: němčina pro začátečníky (úroveň A) a pro pokročilé (úroveň B).

Kurz nese název "Návštěvníci" podle českého 15ti dílného kultovního sci-fi seriálu z roku 1983.

Kapacita jedné skupiny je min. 5, max. 10 studentů. Cílem  výuky je rozvoj receptivní (poslech, čtení) a především produktivní (mluvení, psaní) složky jazyka při zohlednění úrovní jazyka daných Společným evropským referenčním rámcem. Zvláštní důraz přitom klademe na vytvoření příjemného komunikativního prostředí, na důvěru v rámci skupiny a na pozitivní vztah k chybám, což považujeme za jeden z rozhodujících faktorů úspěšného zvládnutí cizího jazyka. V rámci skupiny lze dokonce přizpůsobit zaměření výuky tak, aby slovní zásoba byla obohacena o odbornou terminologii přizpůsobenou potřebám většiny. Formu výuky udává ucelená a metodicky bohatá koncepce. Vyučujeme přímou monolinguální metodou, tedy bez použití češtiny. Do výuky zapojujeme nejrůznější aktivizující metody tak, aby k výuce jazyka docházelo všemi smysly, na principu úplného ponoření do jazyka.

Výuku němčiny v ČŠBH Rhein-Main zajišťuje UNIKÁTNÍ PEDAGOGICKÝ TANDEM, kdy jeden vyučující je rodilý mluvčí německého a jeden českého jazyka. Oba vyučující se ve výuce střídají a intenzivně spolupracují. Německý rodilý mluvčí studoval český jazyk v ČR a český rodilý mluvčí vystudoval specializaci němčina jako cizí jazyk. Návštěvou kurzu poskytujeme studentům naprosto unikátní jazykové prostředí s maximálním důrazem na porozumění a pochopení probírané látky ve všech směrech.

 

CENA: 224,- € za pololetí (= 14 setkání)

1 setkání = 90 minut

 

Přehled termínů setkání:

Zimní pololetí

08.09./15.09./22.09.

20.10./27.10.

03.11/10.11./17.11./24.11.

01.12./08.12./15.12.2018

19.01./26.01.2019

 

Letní pololetí

02.02./09.02./16.02./23.02.

02.03./09.03./16.03./23.03./30.03.

04.05./11.05./18.05./25.05.

15.06.2019

Přihlášku ke kurzu najdete zde.

 

Česká škola bez hranic Rhein-Main.  Jsme výjimeční v každém detailu!