Team

Naší prioritou je nabídnout našim žákům jen to nejlepší, proto dbáme na dodržování velmi přísných měřítek kvality. Důraz klademe nejen na dosaženou odbornou kvalifikaci, ale také na bohaté zkušenosti a sociální kompetence všech spolupracovníků naší školy.

České škole bez hranic Rhein-Main jsme přesvědčeni, že se o své zaměstnance a spolupracovníky musíme starat. Kvalitní lidé do projektu vloží dlouhodobě kvalitní práci a maximum svého času, pokud budou adekvátně ohodnoceni. Svým lidem za odvedenou práci platíme, svým přístupem je motivujeme a zároveň považujeme za velice důležité dohlížet na průběžné doplňování jejich kvalifikace.

 Marie Neuhaus
 lektorka 1. stupně ZŠ. Studovala pedagogiku na Jihočeské univerzitě v Českých   Budějovicích, má bohaté zkušenosti s výukou dětí různých věkových kategorií.
 V současné chvíli působí jako učitelka a zástupkyně ředitelky v mateřské školce.

 V oblasti výuky českých dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí s češtinou   oplývá více než sedmiletými zkušenostmi.

 

 

 

 

 Alena Hrádková
 
lektorka 2. stupně ZŠ. Vystudovala pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně   a bohemistiku, andragogiku a němčinu jako cizí jazyk na Justus Liebig univerzitě     v Gießenu. V oblasti  výuky českých dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí   s češtinou oplývá více než sedmiletými zkušenostmi.


 

 


 

 

 Helena Ennis
 lektorka předškolních dětí. Vystudovala Johann Wolfgang Goethe univerzitu ve Frankfurtu.   V oblasti  výuky českých dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí s češtinou oplývá   více jak sedmiletými  zkušenostmi. V současné chvíli je na mateřské dovolené.


 


 

 

 Kateřina Jeřábková
 lektorka předškolních dětí, Broučci II. Vystudovala Vysokou školu finanční a   správní v Praze. Odborné znalosti z pedagogiky si průběžně doplňuje účastí   na nadstavbových vzdělávacích kurzech. Oblasti vícejazyčné výchovy u dětí
 s českými kořeny se věnuje minimálně rok.

 

 

 

 

 

 Petra Radstake
 lektorka oboru České země včera a dnes a odborná asistentka ve skupině   předškolních dětí. Studovala na univerzitě ve Freiburgu im Breisgau obor   germanistika a slavistika, na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudovala   filologii, obor bohemistika a germanistika. Několik let vedla jazykové kurzy
 a pracovala jako překladatelka. Dlouhodobě  se věnuje nejen jazykovému   vzdělávání, ale také navštěvovala kurzy s výchovnou tématikou pro   děti předškolní i školní. V rámci
 specializovaného školení Českých škol bez   hranic bude absolvovat kurz Moderní metody výuky českých reálií.

 

 

 

 Petra Poláková
 
lektorka předškolních dětí, Broučci III a vedoucí hudebního kroužku Český   muzikant. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze obor management a   marketing a vedlejší specializaci obor učitelství (pedagogika, pedagogická  psychologie, didaktika a psychologie). Je absolventkou ZUŠ ve hře na   violoncello, řadu let působila v pěveckém sboru Hlahol a také stála u   zrodu pěveckého sboru Musica Oeconomica Pragensis při VŠE v Praze, kde 7 let   také aktivně zpívala. Odborné znalosti z pedagogiky si průběžně doplňuje účastí   na nadstavbových kurzech. Má více jak desetileté zkušenosti s prací s dětmi,   oblast vícejazyčné výchovy u dětí s českými kořeny se věnuje dva roky.

 

 

 Marcela Müllerová
 lektorka skupiny Návštěvníci (němčina jako cizí jazyk pro dospělé)   a vedoucí Divadelního kroužku. Vystudovala tlumočnictví a překladatelství na   Karlově Univerzitě v Praze. Profesionálně se věnuje mediaci a poradenství
 v oboru řízení a rozvoje, včetně školských organizací na různých stupních.   Pedagogice se věnuje dlouhodobě, mmj. působila jako učitelka v Pákistánu.   Lásku k divadlu si nese od školního věku, má zkušenosti s režií ochotnického   divadla a je také autorkou divadelních her. V kurzech ČŠRM se zaměřuje   speciálně na děti vyrůstající ve vícejazyčném prostředí s češtinou. Této práci se   věnuje od roku 2014. 

 Markéta Ševčík
 lektorka předškolních dětí Broučci I, lektorka strollování a odborná asistentka na   1. stupni ZŠ. Vystudovala antropologii na Masarykově univerzitě v Brně a na   Universidade de Coimbra v Portugalsku. Oblasti vícejazyčné výchovy se věnuje   přes čtyři roky. Dříve se několik let věnovala vedení dětských táborů a   organizování volnočasových aktivit pro děti. Jako certifikovaná lektorka   spolupracuje na rozvoji programu FIT&STROLL, které se specializuje na cvičení   s kočárky a invalidními vozíky.

 

 

 

 Christian Müller
 lektor skupiny Návštěvníci (němčina jako cizí jazyk pro dospělé).

 

 

 

 

 

 

 

 Lenka Schlottbom
 lektorka 1. stupně ZŠ, garant a supervisor v oblasti pedagogiky a psychologie. Vystudovala   učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
 v Praze. Pedagogické práci se věnuje řadu let nejen v Německu a v České republice, ale také
 v anglicky mluvících zemích. Vícejazyčnosti se věnuje od roku 2014.

 

 

 

 


 Martin Bárta
 lektor 1. stupně ZŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 Lucie Chlupová
 lektorka 1. stupně ZŠ a vedoucí lektorka sportovního kroužku.

 

 

 

 

 

 

 Tomáš Mráz
 odborný asistent.

 

 

 

 

 

 

 

 Leona Tlačilová
 odborná asistentka. 

 

 

 

 

 

 Tereza Merxbauerová
 odborná asistentka.

 

 

 

 

 

 

 

 Kryštof Navrátil
 odborný asistent.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakladatelky České školy bez hranic Rhein-Main a ČŠBH Frankfurt nad Mohanem:
 

 Kateřina Spiess-Velčovská
 vystudovala marketingové a sociální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
 a University of Applied Sciences ve Wismaru. Na VOŠPgS v Kroměříži vystudovala   sociální pedagogiku. Oblasti  vícejazyčné výchovy a výuce dětí s českými kořeny se   věnuje od roku 2010. Je autorkou programu lingua materna Konzept®.

  

 

 Jana Janoušková
 vystudovala lingvistiku na Goethe univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem a němčinu jako cizí jazyk   (pedagogika pro dospělé) na Philipps-Universität v Marburgu. Svou diplomovou práci věnovala   tématu "Vývoj slabší řeči u vícejazyčně vychovávaných dětí". Oblasti vícejazyčné výchovy a výuky   dětí s českými kořeny se věnuje od roku 2010. Je spoluautorkou programu lingua materna   Konzept®.

Vysokou úroveň výuky v České škole Rhein-Main garantují učební plány dle Rámcového vzdělávacího programu České republiky a vysokoškolsky vzdělaní pedagogové, 
rodilí mluvčí.