Team

Naší prioritou je nabídnout našim žákům jen to nejlepší, proto dbáme na dodržování velmi přísných měřítek kvality. Důraz klademe nejen na dosaženou odbornou kvalifikaci, ale také na bohaté zkušenosti a sociální kompetence všech spolupracovníků naší školy.

České škole bez hranic Rhein-Main jsme přesvědčeni, že se o své zaměstnance a spolupracovníky musíme starat. Kvalitní lidé do projektu vloží dlouhodobě kvalitní práci a maximum svého času, pokud budou adekvátně ohodnoceni. Svým lidem za odvedenou práci platíme, svým přístupem je motivujeme a zároveň považujeme za velice důležité dohlížet na průběžné doplňování jejich kvalifikace.

 Kateřina Jeřábková
 lektorka předškolních dětí, Broučci II. Vystudovala Vysokou školu finanční a správní v Praze. Odborné znalosti z  pedagogiky si průběžně doplňuje účastí na nadstavbových vzdělávacích kurzech. Oblasti  vícejazyčné  výchovy u dětí s  českými kořeny se věnuje minimálně rok.

  

 Alena Hrádková
 
lektorka 2. stupně ZŠ. Vystudovala pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně a bohemistiku,  andragogiku a němčinu jako cizí jazyk na Justus Liebig univerzitě v Gießenu. V oblasti výuky českých dětí  vyrůstajících ve  vícejazyčném prostředí s češtinou oplývá více než sedmiletými zkušenostmi.
 

 Helena Ennis
 lektorka předškolních dětí. Vystudovala Johann Wolfgang Goethe univerzitu ve Frankfurtu. V oblasti  výuky českých dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí s češtinou oplývá více jak sedmiletými  zkušenostmi. V současné  chvíli je na mateřské dovolené.
 

 Marie Neuhaus
 lektorka 1. stupně ZŠ. Studovala pedagogiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, má bohaté  zkušenosti s výukou dětí různých věkových katetorií. V současné chvíli působí jako učitelka a zástupkyně  ředitelky  v  mateřské školce. V oblasti výuky českých dětí vyrůstajících ve  vícejazyčném prostředí s  češtinou oplývá více než sedmiletými zkušenostmi.

 


 

 Petra Radstake
 lektorka oborů Můj český svět a České země včera a dnes. Studovala na univerzitě ve Freiburgu im  Breisgau obor germanistika a slavistika, na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudovala filologii, obor  bohemistika a  germanistika. Několik let vedla jazykové kurzy a pracovala jako překladatelka. Dlouhodobě  se věnuje nejen jazykovému vzdělávání, ale také navštěvovala kurzy s výchovnou tématikou pro děti  předškolní i školní. V rámci  specializovaného školení Českých škol bez hranic bude absolvovat kurz  Moderní metody výuky českých reálií.

 

 

 Petra Poláková
 
lektorka předškolních dětí, Broučci III. a vedoucí hudebního kroužku Český muzikant. Vystudovala Vysokou školu  ekonomickou v Praze obor management a marketing a vedlejší specializaci obor učitelství (pedagogika,  pedagogická  psychologie, didaktika a psychologie). Je absolventkou ZUŠ ve hře na violoncello, řadu let  působila v pěveckém sboru Hlahol a také stála u zrodu pěveckého sboru Musica Oeconomica Pragensis  při VŠE v Praze, kde 7 let také  aktivně zpívala. Odborné znalosti z pedagogiky si průběžně doplňuje účastí  na nadstavbových kurzech. Má více jak desetileté zkušenosti s prací s dětmi, oblasti vícejazyčné výchovy u  dětí s českými kořeny se věnuje rok.

 

 Marcela Müllerová
 vedoucí divadelního kroužku. Vystudovala tlumočnictví a překladatelství na Karlově Univerzitě v Praze.  Profesionálně se věnuje mediaci a poradenství v oboru řízení a rozvoje, včetně školských organizací na  různých stupních.  Pedagogice se věnuje dlouhodobě, mmj. působila jako učitelka v Pákistánu. Lásku k  divadlu si nese od školního věku, má zkušenosti s režií ochotnického divadla a je také autorkou  divadelních her. V  kurzech ČŠRM se  zaměřuje speciálně na děti vyrůstající ve vícejazyčném prostředí s  češtinou. Této práci se věnuje od roku 2014. 

 Markéta Ševčík
 lektorka předškolních dětí Broučci I. a lektorka strollování. Vystudovala antropologii na Masarykově univerzitě v Brně  a na Universidade de Coimbra v Portugalsku. Oblasti vícejazyčné výchovy se věnuje přes čtyři roky. Dříve  se několik let  věnovala vedení dětských táborů a organizování volnočasových aktivit pro děti. Jako  certifikovaná  lektorka spolupracuje na rozvoji programu FIT&STROLL, které se specializuje na cvičení  s kočárky a invalidními vozíky.

 

 

 

Lenka Schlottbom
supervisor v oblasti pedagogiky a psychologie. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pedagogické práci se věnuje řadu let nejen v Německu a v České republice, ale také v anglicky mluvících zemích. Vícejazyčnosti se věnuje od roku 2014.
  

 Tomáš Mráz 
 odborný asistent

 

 
 

 

 Leona Tlačilová
 odborná asistentka

 

 

 

 

 Martin Bárta
 odborný asistent
 

 

 

 

 

 Lucie Chlupová
 
sociální pracovník a odborná asistentka ve výuce i v administrativě školy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakladatelky České školy Rhein-Main a České školy bez hranic Frankfurt nad Mohanem:

 Kateřina Spiess-Velčovská
 vystudovala marketingové a sociální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a University of  Applied Sciences ve Wismaru. Na VOŠPgS v Kroměříži vystudovala sociální pedagogiku. Oblasti  vícejazyčné výchovy a  výuce dětí s českými kořeny se věnuje od roku 2010. Je autorkou programu lingua  materna Konzept®.

  

 Jana Janoušková
 vystudovala lingvistiku na Goethe univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem a němčinu jako cizí jazyk (pedagogika pro dospělé) na  Philipps-Universität v Marburgu. Svou diplomovou práci věnovala tématu "Vývoj slabší řeči u vícejazyčně  vychovávaných  dětí". Oblasti vícejazyčné výchovy a výuky dětí s českými kořeny se věnuje od roku 2010. Je  spoluautorkou programu lingua materna Konzept®.

Vysokou úroveň výuky v České škole Rhein-Main garantují učební plány dle Rámcového vzdělávacího programu České republiky a vysokoškolsky vzdělaní pedagogové, 
rodilí mluvčí.